Örtspiralen i Örtagården

I Örtagårdens regi startades våren 2004 en cirkel i permakulturodling. Under cirkelns gång framkom att deltagarna ville bygga en spiral för kryddodling i Örtagården.
Arbetet började med att mäta ut spiralens placering. I dess mitt slogs en stolpe ner med diameter som stämde med cirkelns placeringsbädd. Dagstidningar  lades uti ett lager under spiralen för att hindra ogräset. På tidningarna tippades ett  lass med stenar och jord