Historik

Långt före historisk tid åt människan rötter, blad blommor och frön. Man lärde sig vilka växter som hade en stimulerande verkan eller vilka som var speciellt läkande.
I Sverige startades odling av örter och nyttoväxter när de första klostren bildades. Munkarna förde med sig kryddväxter från medelhavsområdet. Sverige kunde exportera endast en växt, den norrländska Kvannen, som är oerhört C-vitaminrik. Det var en växt som björnen uppsökte när den vaknat ur vinterdvalan. Från 1600 – 1800-talet har örterna spelat stor roll hos befolkningen. Kloka gummor kunde bli stämplade som häxmakerskor och fick ofta plikta med livet för sina kunskaper om örter. Magin spelade en stor roll på den tiden och otaliga är också de legender och berättelser som är förknippade med örter.

På 1900-talet utkom många böcker om örter. Eftersom samhällsekonomin hade blivit bättre kunde de som hade möjlighet odla i egen täppa. Man upptäckte att örterna var lättodlade och nyttiga, men också vackra för ögat. Samtidigt började örtagårdar att anläggas i hela Sverige. Dessa örtagårdar är idag åskådningsträdgårdar där man kan lära om örterna och deras användning. Dock finns ingen gemensam mall för hur en örtagård skall anläggas. Odlingsområde och klimat avgör sortimentet. I Söderköping har man valt att förutom örterna odla gammaldags prydnadsväxter, stenpartiblommor och rosor.

“En komplett Örtagård skall verka som en inspirationskälla för alla odlare och andra intressenter. Då är det angeläget att den ligger centralt till så att besök kan göras.”

Sigrid Bergström, en av initiativtagarna till Örtagården

I slutet av 1980-talet beslöt man att bilda en Örtagårdsförening i Söderköping.
I diskussionen om var en Örtagård skulle ligga föll valet på en vildvuxen kommunägd tomt mitt i centrala delen av Söderköping.
Det gällde att få kommunen intresserad av projektet och efter en stor insats av kvinnor från alla politiska partier avsatte kommunen halva marken för odling. Det övriga området i vilket även ett hus ingår har sålts till privata ägare som upplåter en del av marken vid huset för odling till Örtagårdsföreningen
.

Sigrids Bergströms entusiasm och stora kunskap om blommor och växter gjorde henne till Örtagårdsföreningens Blomsterdrottning.

Carina J, Astrid H, Sigrid B