Historik

Sigrids ros

Citat av: Sigrid Bergström, en av initiativtagarna till Örtagården:
”En komplett Örtagård skall verka som en inspirationskälla för alla odlare och andra intressenter. Då är det angeläget att den ligger centralt till så att besök kan göras”.

I slutet av 1980-talet beslöt man att bilda en Örtagårdsförening i Söderköping.
I diskussionen om var en Örtagård skulle ligga föll valet på en vildvuxen kommunägd tomt mitt i centrala delen av Söderköping.
Det gällde att få kommunen intresserad av projektet. Till slut efter en stor insats av kvinnor från alla politiska partier avsatte kommunen halva marken för odling. Det övriga området i vilket även ett hus ingår har sålts till privatägare som upplåter en del av marken vid huset för odling till Örtagårdsföreningen.

Carina J, Astrid H, Sigrid B

Sigrids entusiasm och stora kunskap om blommor och växter gjorde henne till Örtagårdsföreningens Blomsterdrottning.

Comments are closed.