Föreningen

Ordförande

Margareta Zackrisson

Kassör

Antonia Kaaresdotter

Ledamöter

Rose Wilkinson
Hanna Meixner
Lillemor Appelvang
Marianne Sunesson
Veronica Andersson

Hemsideansvarig

Johannes Lindgren