Permakultur

Spiralen är ett bra exempel på naturens egen formgivning från snäckor till spiralgalaxer. Idén har sitt ursprung från permakultur, där man skapar levande ekologiska helhetslösningar.
Ordet permakultur (perma betyder hållbar) skapades i Australien, som ett svar på ekologiska problem inom jordbruket.

Allt beror på lokala förutsättningar, utrymme, klimat, smak och önskemål. Spiralen tillgodoser olika växters behov av både klimat och jord. I toppen är jorden torr och mager med fuktighetshållande och näringsrik jord längst ner, gärna mynnande i en liten damm eller ett fågelbad. Spiralen är alltid bra dränerad, värmehållande, utjämnande dag / natt – sol / skugga. Den upphöjda formen gör att den värms upp tidigt på våren och att alla växter blir tillgängliga. Det är endast fantasin sätter gränser för hur en spiral kan se ut.